Algemene voorwaarden

Sporca BV gaat uitsluitend verkoopafspraken aan onder de volgende voorwaarden:

• Alle prijzen zijn exclusief BTW
• L= Laag BTW tarief (6%)
• H= Hoog BTW tarief (21%)

• Leveringen geschieden Franco aan huis bij een bestelling boven de € 250,- exclusief BTW (Nederland, België en Luxemburg) en vrachtleveringen op aanvraag.

• Bij een bestelling onder de € 250,- exclusief BTW wordt € 7,- exclusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

• Wij zijn bevoegd onze prijzen te wijzigen.

• Kosten van internationaal betalingsverkeer zijn voor rekening van de klant.

• Voor maatwerkproducten waarbij gekozen wordt door de afnemer om een gipsmodel te sturen in plaats van door Sporca BV ter beschikking gestelde digitale aanmeetapparatuur, wordt € 150,- exclusief BTW in rekening gebracht.

• Indien u een product wilt terugsturen dient u eerst contact op te nemen met onze klantenservice; +31 (0)345 638 606. Zorgt u ervoor dat u de volgende gegevens voorhanden heeft: aankoopdatum, factuurnummer en de reden van het terugsturen.

Indien door Sporca BV geaccepteerd ontvangt u per fax, mail of telefonisch een retourautorisatienummer. U dient dit nummer te vermelden op de doos die u terugstuurt. Alle kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.

• Retouren uitsluitend in originele en gesloten verpakking.

• Productmonsters zijn 8 dagen op zicht. Indien deze niet binnen de gestelde termijn worden teruggestuurd kunnen de productmonsters in rekening gebracht worden.

• Producten die zijn verouderd, uit het leveringsprogramma zijn gehaald of op maat zijn vervaardigd kunnen niet teruggestuurd worden.

• Retouren zonder een door Sporca BV gegeven retourautorisatienummer worden niet in behandeling genomen.

• Na acceptatie en goedkeuring door Sporca BV volgt een creditfactuur. Deze kan worden verrekend met uitstaande en/of toekomstige facturen. Sporca BV stort (betaalt) geen geld terug. Uitzondering hierop zijn foute leveringen door Sporca BV.

• Bij retouren ouder dan 30 dagen worden de volgende kosten in rekening gebracht (percentage van het goederenbedrag):

20% – 31 tot 45 dagen
30% – 46 tot 60 dagen
40% – 61 tot 75 dagen
50% – 76 tot 90 dagen

• Retouren ouder dan 90 dagen worden niet in behandeling genomen. Alle retouren dienen te verkeren in verkoopbare condities, eventuele verzendkosten worden niet gecrediteerd.

• Garantie uitsluitend op fabricagefouten. Garantietermijnen zijn per geleverde zaak verschillend, raadpleeg hiervoor de specifieke Sporca BV beschrijvingen bij het product. Wanneer de beoordeling of een zaak onder garantie valt wordt bepaald door Sporca BV en/of de fabrikant van het product.

• Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald of afgesproken.

• Over de te laat betaalde facturen wordt rente in rekening gebracht. Hiervoor wordt het wettelijk vastgestelde percentage gehanteerd. Indien facturen te laat betaald worden die betrekking hebben op acties en/of aanbiedingen, dan vervalt die aanbieding en/of actie prijs. Hierover ontvangt u dan een aanvullende factuur.

• Producten die niet zijn betaald blijven eigendom van Sporca BV.

• Sporca BV is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel al dan niet veroorzaakt door producten en/of diensten geleverd door Sporca BV.